Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1

Rola typów cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Poznaniu

Natalia Pilguj, Sebastian Kendzierski, Leszek Kolendowicz

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1, s. 77-91 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.1.4

Emisja zanieczyszczeń oraz warunki meteorologiczne związane z występowaniem ośrodków wysokiego ciśnienia sprzyjają występowaniu wysokich stężeń pyłu zawieszonego. Korzystając z danych dotyczących średnich dobowych wartości stężeń PM10 (pyłu zawieszonego o średnicy mniejszej od 10 mikrometrów) i kalendarza typów cyrkulacji dla Polski zachodniej według T. Niedźwiedzia wskazano sytuacje najbardziej i najmniej sprzyjające występowaniu wysokich stężeń pyłu zawieszonego. Najbardziej sprzyjające akumulacji stężeń okazały się sytuacje synoptyczne związane z adwekcją mas powietrza z sektora południowego. Analiza koncentracji zanieczyszczeń wskazuje na występowanie najwyższych stężeń zimą, co związane jest ze wzrostem emisji z sektora komunalno-bytowego, a także z większym udziałem typów cyrkulacji południowej w tej porze roku.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony, PM10, typy cyrkulacji atmosferycznej, Poznań

Leszek Kolendowicz [leszko@amu.edu.pl], Institute of Physical Geography and Environmental Planning Adam Mickiewicz University, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland