Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 2

Charakterystyka polskiej diaspory w Kurytybie (Brazylia) w świetle badań społecznych

Karel Dolinski, Magdalena Szmytkowska

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 2, s. 81-96 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.5

W prezentowanym artykule podjęto temat współczesnej polskiej diaspory zamieszkującej w Kurytybie, mieście ważnym i symbolicznym z punktu widzenia kształtowania się migracji Polaków do Brazylii od drugiej połowy XIX w. Jako tło głównych rozważań przedstawiono ogólny zarys historii migracji Polaków do Kurytyby, a także omówiono i uzasadniono znaczenie Kurytyby jako szczególnej przestrzeni obecności i aktywności społecznej diaspory polskiej w Brazylii. Zasadniczą część opracowania stanowi opis członków polskiej diaspory w aspekcie demograficzno-społecznym, określenie poczucia polskości i związków z krajem pochodzenia przodków na badań ankietowych na celowej grupie respondentów.

Słowa kluczowe: migracje zagraniczne, diaspora polska, Brazylia, Kurytyba, badania społeczne

Magdalena Szmytkowska [geoms@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych