Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 3

Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych

Anna Wilk, Mateusz Zawadzki, Rafał Zapłata, Artur Obidziński, Krzysztof Stereńczak

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 3, s. 445-462 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6

Sposób użytkowania lasów Puszczy Białowieskiej podczas II wojny światowej pod okupacją radziecką (1939‑1941), a następnie niemiecką (1941‑1944) jest jednym ze słabiej rozpoznanych zagadnień w historii tego obszaru. Poniższy tekst przybliża zakres eksploatacji i ochrony Puszczy w tym okresie, bazując na nowo rozpoznanych zasobach dokumentacyjnych, teledetekcyjnych i archeologicznych. Ponadto prezentuje potencjał poznawczy tych źródeł oraz przydatność badań interdyscyplinarnych do poszerzenia i uszczegółowienia wiedzy na temat wpływu II wojny światowej na lasy Puszczy Białowieskiej.

Słowa kluczowe: Puszcza Białowieska, ochrona przyrody, eksploatacja lasu, II wojna światowa, geografia historyczna

Anna Wilk [wilk.anna@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Mateusz Zawadzki [mateusz.zawadzki@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rafał Zapłata [r.zaplata@uksw.edu.pl], Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artur Obidziński [artur_obidzinski@sggw.edu.pl], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Krzysztof Stereńczak [k.sterenczak@ibles.waw.pl], Instytut Badawczy Leśnictwa

Cytowanie

APA: Wilk, A., Zawadzki, M., Zapłata, R., Obidziński, A., & Stereńczak, K. (2021). Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych. Przegląd Geograficzny, 93(3), 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
MLA: Wilk, Anna, et al. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 3, 2021, pp. 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
Chicago: Wilk, Anna, Zawadzki, Mateusz, Zapłata, Rafał, Obidziński, Artur and Stereńczak, Krzysztof. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny 93, no. 3 (2021): 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
Harvard: Wilk, A., Zawadzki, M., Zapłata, R., Obidziński, A., & Stereńczak, K. 2021. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 3, pp. 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6