Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 1

Leszek Starkel (1931‑2021)

Zofia Rączkowska, Adam Kotarba

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 1, s. 133-136 | Full text

Wspomnienie o Profesorze Leszku Starklu

Zofia Rączkowska [raczk@zg.pan.krakow.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Adam Kotarba [kotarba@zg.pan.krakow.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN