Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 1

Polska geografia: czy przeszłość ma przyszłość? Rozmowa z profesorem Leszkiem Starklem

Leszek Starkel, Jacek Wolski

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 1, s. 137-167 | Full text

Profesor Leszek Starkel (1931‑2021) był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, geomorfologów, paleohydrologów i badaczy czwartorzędu. Całe życie zawodowe (od 1953 r.) związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (kierownik Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn w Krakowie, 1968‑2001; współtwórca i kierownik Stacji Naukowej w Szymbarku, 1965‑1975). Organizator i uczestnik wielu ekspedycji naukowych (Indie, Mongolia, kraje bałkańskie). Brał aktywny udział w wielu międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych, m.in. w Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej (sekretarz, 1963‑1975), Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (Podkomisji Eurosyberyjskiej Komisji Holocenu – jako przewodniczący, 1973‑1982, Komitecie Narodowym – jako przewodniczący, 1977‑2003, Komisji Paleohydrologii Kontynentalnej – jako przewodniczący i wiceprzewodniczący, 1991‑2003), Komitecie Badań Czwartorzędu PAN (przewodniczący, 1977‑1993), Komitecie Narodowym ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery (przewodniczący, 1989‑1998), Komitecie Człowiek i Środowisko PAN (wiceprzewodniczący, 1993‑2003), Oddziale Krakowskim PAN (wiceprzewodniczący, 1999‑2002). Kierownik programu IGCP-158 Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15 000 years przy UNESCO (1978‑1988). Członek zagraniczny Królewskiego Towarzystwa Fizjograficznego w Lund (1985), Academia Europaea (1992), członek honorowy Węgierskiego (1993) i Słowackiego (1999) Towarzystwa Geograficznego, Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (1999), Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów (2005); członek PAN (korespondencyjny, 1983; rzeczywisty, 1997) i członek czynny PAU (1990). Odznaczony przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne, jako jeden z dwóch Polaków w historii, prestiżowym Gold Founder’s Medal (2004).

Leszek Starkel [starkel@zg.pan.krakow.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Jacek Wolski [j.wolski@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN