Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 2

Determinanty i zróżnicowanie aktywności społeczno-kulturowej polskich organizacji w Niemczech na przykładzie Berlina i Hamburga

Magdalena Szmytkowska, Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 2, s. 235-252 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.2.4

Polscy migranci wiedzeni do Niemiec głównie motywami zarobkowymi, wykazują niską aktywność społeczno-kulturową i polityczną. Tym samym określani są mianem mniejszości niewidzialnej (invisible migrants). To się jednak zmienia i od kilkunastu lat zauważalna jest ewolucja zachowań Polaków w Niemczech, ze szczególną intensywnością w ośrodkach metropolitalnych. Celem opracowania jest identyfikacja oraz porównanie rodzajów i poziomu aktywności społeczno-kulturowej polskich migrantów w dwóch niemieckich miastach: Berlinie i Hamburgu. Artykuł powstał na podstawie wyników badań jakościowych w formie serii wywiadów pogłębionych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga” (nr 2018‑17), finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Tłem do badań jakościowych była analiza dostępnych informacji statystycznych, pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego.

Słowa kluczowe: migracje, aktywność społeczno-kulturowa, Berlin, Hamburg

Magdalena Szmytkowska [geoms@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych