Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2

Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 279-312 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6

Słowa kluczowe: Afryka Południowa, Kolonia Przylądkowa, kolonizacja holenderska, Polacy

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland