Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych

Marcin Stępniak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 199-218 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, usługi medyczne, Systemy Informacji Geograficznej, Mazowsze

Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland