Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 2

Twórcy ukraińskiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) vol. 81, iss. 2, pp. 145-171 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1

Niniejszy tekst jest poświęcony twórcom ukraińskiej geopolityki. Zaliczono do nich Mikołaja Michnowskiego, Stefana Rudnickiego, Dymitra Doncowa, Włodzimierza Kubijowicza oraz Jerzego Lipę. Uzasadniali oni konieczność utworzenia niepodległej Ukrainy i byli przekonani, że przyszłe państwo ukraińskie będzie rozległe i potężne. Wykreślali w różny sposób granice polityczne Ukrainy, która powinna objąć wszystkie obszary zamieszkałe przez ludność rodowodu ukraińskiego. Dokonania intelektualne tych kreatorów koncepcji geopolitycznych były inspiracją do konkretnych zamierzeń politycznych.

Keywords: Ukraina, geopolityka, geopolitycy ukraińscy

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland