Piotr Eberhardt

Articles

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 595-614 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Keywords: II wojna światowa, Prusy Wschodnie, granice polityczne Polski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 2, pp. 319-338 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono koncepcje geopolityczne autorstwa wielkiego polityka i uczonego Tomasza Masaryka, który w latach 1918-1935 pełnił funkcje prezydenta Republiki Czechosłowackiej. Przypomniano jego dokonania, które doprowadziły do połączenia Czech i Słowacji w jedno federacyjne państwo. Ukazano jego zasługi przy ustalaniu granic politycznych Czechosłowacji po I wojnie światowej. Zaprezentowano również jego poglądy dotyczące przyszłości Europy Środkowej oraz stosunków polsko-czechosłowackich.

Keywords: Tomasz Masaryk, Czechosłowacja, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcje federacyjne Milana Hodžy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, pp. 223-246 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5

Further information

Keywords: Milan Hodža, federacjonizm, Europa Środkowa

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 705-722 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7

Further information

Keywords: Alexander de Seversky, potęga powietrzna, Arktyka, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, pp. 199-224 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1

Further information

Abstract: Przedstawiono dokonania wybitnego geografa niemieckiego Friedricha Ratzla. Po zarysowaniu jego drogi życiowej omówiono dorobek naukowy, który składa się z kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów. Był on twórcą nowoczesnej antropogeografii oraz geopolityki, zatem zaprezentowano osiągnięcia twórcze na polu tych dwóch dyscyplin naukowych. Działalność badawcza Ratzla nie tylko wpłynęła na rozwój geografii, lecz również odegrała istotną rolę polityczną.

Keywords: Friedrich Ratzel, antropogeografia, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, pp. 261-280 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Further information

Keywords: geopolityka, Spykman, Rimland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 629-654 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6

Further information

Keywords: geopolityka, nawalizm, Alfred Mahan

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, pp. 597-616 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Further information

Keywords: geopolityka, Rosja, Mikołaj Danilewski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, pp. 313-332 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Further information

Keywords: Kjellén Rudolf, geopolityka, państwo

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Prekursorzy niemieckiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 4, pp. 453-482 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2

Further information

Keywords: antropogeografia, geopolityka, Niemcy, 18-19 w.

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 251-266 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5

Further information

Keywords: Mackinder, geopolityka, Heartland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, pp. 509-529 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2

Further information

Keywords: Europa, 18-19 w., polskie koncepcje integracyjne, integracja polityczna

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, pp. 221-240 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Further information

Keywords: geopolityka, geostrategia, Aleksander Dugin, Rosja

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 527-549 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Keywords: Karl Haushofer, Niemcy (kraj), geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Twórcy ukraińskiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, pp. 145-171 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1

Further information

Abstract: Niniejszy tekst jest poświęcony twórcom ukraińskiej geopolityki. Zaliczono do nich Mikołaja Michnowskiego, Stefana Rudnickiego, Dymitra Doncowa, Włodzimierza Kubijowicza oraz Jerzego Lipę. Uzasadniali oni konieczność utworzenia niepodległej Ukrainy i byli przekonani, że przyszłe państwo ukraińskie będzie rozległe i potężne. Wykreślali w różny sposób granice polityczne Ukrainy, która powinna objąć wszystkie obszary zamieszkałe przez ludność rodowodu ukraińskiego. Dokonania intelektualne tych kreatorów koncepcji geopolitycznych były inspiracją do konkretnych zamierzeń politycznych.

Keywords: Ukraina, geopolityka, geopolitycy ukraińscy

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland