Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 597-616 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, Mikołaj Danilewski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland