Piotr Eberhardt

Artykuły

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 595-614 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Prusy Wschodnie, granice polityczne Polski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2018). Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej. Przegląd Geograficzny, 90(4), 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
MLA: Eberhardt, Piotr. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
Harvard: Eberhardt, P. 2018. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 2, s. 319-338 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcje geopolityczne autorstwa wielkiego polityka i uczonego Tomasza Masaryka, który w latach 1918-1935 pełnił funkcje prezydenta Republiki Czechosłowackiej. Przypomniano jego dokonania, które doprowadziły do połączenia Czech i Słowacji w jedno federacyjne państwo. Ukazano jego zasługi przy ustalaniu granic politycznych Czechosłowacji po I wojnie światowej. Zaprezentowano również jego poglądy dotyczące przyszłości Europy Środkowej oraz stosunków polsko-czechosłowackich.

Słowa kluczowe: Tomasz Masaryk, Czechosłowacja, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2017). Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka. Przegląd Geograficzny, 89(2), 319-338. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6
MLA: Eberhardt, Piotr. "Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 2, 2017, pp. 319-338. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka". Przegląd Geograficzny 89, no. 2 (2017): 319-338. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6
Harvard: Eberhardt, P. 2017. "Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 2, pp. 319-338. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6

Koncepcje federacyjne Milana Hodžy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 223-246 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Milan Hodža, federacjonizm, Europa Środkowa

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2016). Koncepcje federacyjne Milana Hodžy. Przegląd Geograficzny, 88(2), 223-246. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje federacyjne Milana Hodžy". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, 2016, pp. 223-246. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje federacyjne Milana Hodžy". Przegląd Geograficzny 88, no. 2 (2016): 223-246. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5
Harvard: Eberhardt, P. 2016. "Koncepcje federacyjne Milana Hodžy". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, pp. 223-246. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5

Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 705-722 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Alexander de Seversky, potęga powietrzna, Arktyka, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2015). Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego. Przegląd Geograficzny, 87(4), 705-722. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, 2015, pp. 705-722. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego". Przegląd Geograficzny 87, no. 4 (2015): 705-722. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7
Harvard: Eberhardt, P. 2015. "Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, pp. 705-722. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7

Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 199-224 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1

Więcej informacji

Streszczenie Przedstawiono dokonania wybitnego geografa niemieckiego Friedricha Ratzla. Po zarysowaniu jego drogi życiowej omówiono dorobek naukowy, który składa się z kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów. Był on twórcą nowoczesnej antropogeografii oraz geopolityki, zatem zaprezentowano osiągnięcia twórcze na polu tych dwóch dyscyplin naukowych. Działalność badawcza Ratzla nie tylko wpłynęła na rozwój geografii, lecz również odegrała istotną rolę polityczną.

Słowa kluczowe: Friedrich Ratzel, antropogeografia, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2015). Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla. Przegląd Geograficzny, 87(2), 199-224. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1
MLA: Eberhardt, Piotr. "Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, 2015, pp. 199-224. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla". Przegląd Geograficzny 87, no. 2 (2015): 199-224. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1
Harvard: Eberhardt, P. 2015. "Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, pp. 199-224. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1

Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 261-280 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Spykman, Rimland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2014). Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne. Przegląd Geograficzny, 86(2), 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
Harvard: Eberhardt, P. 2014. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 629-654 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, nawalizm, Alfred Mahan

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2013). Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. Przegląd Geograficzny, 85(4), 629-654. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 629-654. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana". Przegląd Geograficzny 85, no. 4 (2013): 629-654. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6
Harvard: Eberhardt, P. 2013. "Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 629-654. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 597-616 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, Mikołaj Danilewski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2012). Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego. Przegląd Geograficzny, 84(4), 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
MLA: Eberhardt, Piotr. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
Harvard: Eberhardt, P. 2012. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 313-332 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Kjellén Rudolf, geopolityka, państwo

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2012). Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna. Przegląd Geograficzny, 84(2), 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
MLA: Eberhardt, Piotr. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
Harvard: Eberhardt, P. 2012. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Prekursorzy niemieckiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 4, s. 453-482 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: antropogeografia, geopolityka, Niemcy, 18-19 w.

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2011). Prekursorzy niemieckiej geopolityki. Przegląd Geograficzny, 83(4), 453-482. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2
MLA: Eberhardt, Piotr. "Prekursorzy niemieckiej geopolityki". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 4, 2011, pp. 453-482. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Prekursorzy niemieckiej geopolityki". Przegląd Geograficzny 83, no. 4 (2011): 453-482. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2
Harvard: Eberhardt, P. 2011. "Prekursorzy niemieckiej geopolityki". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 4, pp. 453-482. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.2

Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, s. 251-266 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Mackinder, geopolityka, Heartland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2011). Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera. Przegląd Geograficzny, 83(2), 251-266. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, 2011, pp. 251-266. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera". Przegląd Geograficzny 83, no. 2 (2011): 251-266. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5
Harvard: Eberhardt, P. 2011. "Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, pp. 251-266. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5

Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, s. 509-529 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Europa, 18-19 w., polskie koncepcje integracyjne, integracja polityczna

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2010). Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. Przegląd Geograficzny, 82(4), 509-529. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2
MLA: Eberhardt, Piotr. "Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, 2010, pp. 509-529. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy". Przegląd Geograficzny 82, no. 4 (2010): 509-529. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2
Harvard: Eberhardt, P. 2010. "Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 509-529. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.2

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 221-240 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, geostrategia, Aleksander Dugin, Rosja

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2010). Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. Przegląd Geograficzny, 82(2), 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
Harvard: Eberhardt, P. 2010. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 527-549 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Słowa kluczowe: Karl Haushofer, Niemcy (kraj), geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2009). Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. Przegląd Geograficzny, 81(4), 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
Harvard: Eberhardt, P. 2009. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Twórcy ukraińskiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 145-171 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1

Więcej informacji

Streszczenie Niniejszy tekst jest poświęcony twórcom ukraińskiej geopolityki. Zaliczono do nich Mikołaja Michnowskiego, Stefana Rudnickiego, Dymitra Doncowa, Włodzimierza Kubijowicza oraz Jerzego Lipę. Uzasadniali oni konieczność utworzenia niepodległej Ukrainy i byli przekonani, że przyszłe państwo ukraińskie będzie rozległe i potężne. Wykreślali w różny sposób granice polityczne Ukrainy, która powinna objąć wszystkie obszary zamieszkałe przez ludność rodowodu ukraińskiego. Dokonania intelektualne tych kreatorów koncepcji geopolitycznych były inspiracją do konkretnych zamierzeń politycznych.

Słowa kluczowe: Ukraina, geopolityka, geopolitycy ukraińscy

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2009). Twórcy ukraińskiej geopolityki. Przegląd Geograficzny, 81(2), 145-171. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1
MLA: Eberhardt, Piotr. "Twórcy ukraińskiej geopolityki". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, 2009, pp. 145-171. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Twórcy ukraińskiej geopolityki". Przegląd Geograficzny 81, no. 2 (2009): 145-171. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1
Harvard: Eberhardt, P. 2009. "Twórcy ukraińskiej geopolityki". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, pp. 145-171. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1