Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 221-240 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Słowa kluczowe: geopolityka, geostrategia, Aleksander Dugin, Rosja

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland