Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2

Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 261-280 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Słowa kluczowe: geopolityka, Spykman, Rimland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland