Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2

Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, s. 251-266 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5

Słowa kluczowe: Mackinder, geopolityka, Heartland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland