Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 527-549 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Słowa kluczowe: Karl Haushofer, Niemcy (kraj), geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland