Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 595-614 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Prusy Wschodnie, granice polityczne Polski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland