Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2

Koncepcje federacyjne Milana Hodžy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 223-246 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5

Słowa kluczowe: Milan Hodža, federacjonizm, Europa Środkowa

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland