Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2

Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 199-224 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1

Przedstawiono dokonania wybitnego geografa niemieckiego Friedricha Ratzla. Po zarysowaniu jego drogi życiowej omówiono dorobek naukowy, który składa się z kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów. Był on twórcą nowoczesnej antropogeografii oraz geopolityki, zatem zaprezentowano osiągnięcia twórcze na polu tych dwóch dyscyplin naukowych. Działalność badawcza Ratzla nie tylko wpłynęła na rozwój geografii, lecz również odegrała istotną rolę polityczną.

Słowa kluczowe: Friedrich Ratzel, antropogeografia, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland