Przegląd Geograficzny (2011) vol. 83, iss. 2

Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi

Marcin Wójcik

Przegląd Geograficzny (2011) vol. 83, iss. 2, pp. 163-185 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1

Keywords: geografia wsi, teoria geografii człowieka, obszary wiejskie

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Department of Regional and Social Geography University of Łódź Narutowicza 88, 90-139 Łódź: Poland