Marcin Wójcik

Articles

Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe

Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, pp. 183-206 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3

Further information

Keywords: region miejski, centrum i peryferie, struktura funkcjonalna, przemiany demograficzne, metoda profilu kierunkowego, baza ekonomiczna

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Department of Regional and Social Geography University of Łódź Narutowicza 88, 90-139 Łódź: Poland
Paulina Tobiasz-Lis, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Department of Regional and Human Geography Kopcińskiego 31 92-143 Łódź

Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi

Marcin Wójcik

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 163-185 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1

Further information

Keywords: geografia wsi, teoria geografii człowieka, obszary wiejskie

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Department of Regional and Social Geography University of Łódź Narutowicza 88, 90-139 Łódź: Poland