Marcin Wójcik

Kronika

Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim

Maria Bednarek-Szczepańska, Sylwia Dołzbłasz, Krzysztof Janc, Michał Konopski, Barbara Maćkiewicz, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Edyta Regulska, Piotr Rosik, Marcin Wójcik, Joanna Markowska-Cerić, Denis Cerić, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2024) tom 96, zeszyt 1, pp. 127-144 | Full text

Further information

Abstract

Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim jego koleżanek i kolegów z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz współpracowników z innych jednostek naukowych.

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Sylwia Dołzbłasz [sylwia.dolzblasz@ uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Michał Konopski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Barbara Maćkiewicz [barbara.mackiewicz@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Katarzyna Leśniewska-Napierała [katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych; CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation
Tomasz Napierała [tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych; CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation
Edyta Regulska [eregulska@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Joanna Markowska-Cerić [.], .
Denis Cerić [d.ceric@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Citation

APA: Bednarek-Szczepańska, M., Dołzbłasz, S., Janc, K., Konopski, M., Maćkiewicz, B., Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Regulska, E., Rosik, P., Wójcik, M., Markowska-Cerić, J., Cerić, D., Komornicki, T., & Kowalski, M. (2024). Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim. Przegląd Geograficzny, 96(1), 127-144. https://doi.org/
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, et al. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny, vol. 96, no. 1, 2024, pp. 127-144. https://doi.org/
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, Dołzbłasz, Sylwia, Janc, Krzysztof, Konopski, Michał, Maćkiewicz, Barbara, Leśniewska-Napierała, Katarzyna, Napierała, Tomasz, Regulska, Edyta, Rosik, Piotr, Wójcik, Marcin, Markowska-Cerić, Joanna, Cerić, Denis, Komornicki, Tomasz, and Kowalski, Mariusz. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny 96, no. 1 (2024): 127-144. https://doi.org/
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., Dołzbłasz, S., Janc, K., Konopski, M., Maćkiewicz, B., Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Regulska, E., Rosik, P., Wójcik, M., Markowska-Cerić, J., Cerić, D., Komornicki, T., & Kowalski, M. 2024. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny, vol. 96, no. 1, pp. 127-144. https://doi.org/

Articles

Economic functions of urban region of Novosibirsk. The genesis and contemporary development trends

Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, pp. 183-206 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3

Further information

Keywords: region miejski, centrum i peryferie, struktura funkcjonalna, przemiany demograficzne, metoda profilu kierunkowego, baza ekonomiczna

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Paulina Tobiasz-Lis, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Department of Regional and Human Geography Kopcińskiego 31 92-143 Łódź

Citation

APA: Wójcik, M., & Tobiasz-Lis, P. (2016). Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe. Przegląd Geograficzny, 88(2), 183-206. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3
MLA: Wójcik, Marcin, and Tobiasz-Lis, Paulina. "Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, 2016, pp. 183-206. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3
Chicago: Wójcik, Marcin, and Tobiasz-Lis, Paulina. "Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe". Przegląd Geograficzny 88, no. 2 (2016): 183-206. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3
Harvard: Wójcik, M., & Tobiasz-Lis, P. 2016. "Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, pp. 183-206. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3

Contemporary trends and approaches in rural geography

Marcin Wójcik

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 163-185 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1

Further information

Keywords: geografia wsi, teoria geografii człowieka, obszary wiejskie

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Citation

APA: Wójcik, M. (2011). Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi. Przegląd Geograficzny, 83(2), 163-185. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1
MLA: Wójcik, Marcin. "Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, 2011, pp. 163-185. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1
Chicago: Wójcik, Marcin. "Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi". Przegląd Geograficzny 83, no. 2 (2011): 163-185. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1
Harvard: Wójcik, M. 2011. "Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, pp. 163-185. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1