Maria Bednarek-Szczepańska

Kronika

Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim

Maria Bednarek-Szczepańska, Sylwia Dołzbłasz, Krzysztof Janc, Michał Konopski, Barbara Maćkiewicz, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Edyta Regulska, Piotr Rosik, Marcin Wójcik, Joanna Markowska-Cerić, Denis Cerić, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2024) tom 96, zeszyt 1, pp. 127-144 | Full text

Further information

Abstract

Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim jego koleżanek i kolegów z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz współpracowników z innych jednostek naukowych.

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Sylwia Dołzbłasz [sylwia.dolzblasz@ uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Michał Konopski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Barbara Maćkiewicz [barbara.mackiewicz@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Katarzyna Leśniewska-Napierała [katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych; CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation
Tomasz Napierała [tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych; CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation
Edyta Regulska [eregulska@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Joanna Markowska-Cerić [.], .
Denis Cerić [d.ceric@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Citation

APA: Bednarek-Szczepańska, M., Dołzbłasz, S., Janc, K., Konopski, M., Maćkiewicz, B., Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Regulska, E., Rosik, P., Wójcik, M., Markowska-Cerić, J., Cerić, D., Komornicki, T., & Kowalski, M. (2024). Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim. Przegląd Geograficzny, 96(1), 127-144. https://doi.org/
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, et al. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny, vol. 96, no. 1, 2024, pp. 127-144. https://doi.org/
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, Dołzbłasz, Sylwia, Janc, Krzysztof, Konopski, Michał, Maćkiewicz, Barbara, Leśniewska-Napierała, Katarzyna, Napierała, Tomasz, Regulska, Edyta, Rosik, Piotr, Wójcik, Marcin, Markowska-Cerić, Joanna, Cerić, Denis, Komornicki, Tomasz, and Kowalski, Mariusz. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny 96, no. 1 (2024): 127-144. https://doi.org/
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., Dołzbłasz, S., Janc, K., Konopski, M., Maćkiewicz, B., Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T., Regulska, E., Rosik, P., Wójcik, M., Markowska-Cerić, J., Cerić, D., Komornicki, T., & Kowalski, M. 2024. "Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim". Przegląd Geograficzny, vol. 96, no. 1, pp. 127-144. https://doi.org/

Articles

A review of the scientific literature on contemporary approaches to local community participation in spatial planning

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 4, pp. 543-567 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.5

Further information

Abstract

Praca jest wynikiem przeglądu współczesnej literatury naukowej dotyczącej uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni. Celem przeglądu jest ustalenie, jakie koncepcje i pojęcia stanowią podstawy teoretyczne opracowań, na jakich obszarach bada się uczestnictwo społeczności lokalnej w planowaniu, jakie metody włączania mieszkańców są najczęściej opisywane w literaturze. Przegląd objął 96 artykułów naukowych z lat 2010-2019 udostępnionych w bazie Web of Science. Literatura charakteryzuje się dużą różnorodnością w zakresie teoretycznego osadzenia partycypacji społeczności lokalnej w planowaniu. W zakresie metodycznym dominuje wykorzystanie nowoczesnych technologii do pozyskiwania od społeczeństwa opinii i wiedzy o przestrzeni. Prezentowany dorobek ukazuje szerokie spektrum nowatorskich narzędzi włączania społeczności lokalnej w planowanie przestrzeni. Mało uwagi poświęca się przełożeniu opinii i wiedzy uzyskanej od społeczności na decyzje planistyczne.

Keywords: społeczność lokalna, planowanie przestrzeni, partycypacja społeczna, przegląd literatury

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Citation

APA: Bednarek-Szczepańska, M. (2020). Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej. Przegląd Geograficzny, 92(4), 543-567. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.5
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 4, 2020, pp. 543-567. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.5
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej". Przegląd Geograficzny 92, no. 4 (2020): 543-567. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.5
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M. 2020. "Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 4, pp. 543-567. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.5