Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4

O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2013) vol. 85, iss. 4, pp. 655-675 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.7

Keywords: geografia, konflikty pokoleniowe, scjentyzm, humanizm, Polska

Florian Plit, Université de Varsovie