Florian Plit

Review

U. Myga-Piątek – Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne,Uniwersytet Śląski, Katowice 2012

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 131-132 | Full text

Further information

Keywords: krajobrazy kulturowe, recenzje

Florian Plit, Université de Varsovie

Articles

O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 655-675 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.7

Further information

Keywords: geografia, konflikty pokoleniowe, scjentyzm, humanizm, Polska

Florian Plit, Université de Varsovie