Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 53-69 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, przemarzanie gruntu, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland