Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 3

Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 3, s. 353-376 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.1

Zmiany klimatu w ciągu ostatnich 200 lat miały istotny wpływ na morfodynamikę stoków. Szczególnie odzwierciedliły się w aktywności spływów gruzowych, zarówno w Tatrach, jak i w Karkonoszach. Okresami największej aktywności spływów gruzowych w obu masywach górskich był koniec małej epoki lodowej oraz ostatnie 20-30 lat. Zmiany klimatu miały również duży wpływ na wielkość wieloletnich płatów śnieżnych, które największą miąższość osiągnęły, podobnie jak lodowce alpejskie, w małej epoce lodowej. Pomimo różnic klimatycznych pomiędzy Tatrami i Karkonoszami, związanych głównie z wysokością bezwzględną i położeniem geograficznym, zgodność przebiegu zmian omawianych w tej pracy procesów morfogenetycznych nawiązuje do stwierdzonej przez klimatologów i dendrochronologów równoleżnikowej telekoneksji.

Słowa kluczowe: Tatry, Karkonosze, kriosfera, spływy gruzowe

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland