Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 4

Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 4, s. 565-593 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3

Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, typologia, miasta, rozwój społeczno-gospodarczy, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS