Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 1

Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat

Andrzej Affek, Alina Gerlée, Agnieszka Sosnowska, Maria Zachwatowicz

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 1, s. 83-106 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.4

W artykule dokonano oszacowania wpływu pozyskiwania drewna na wybrane procesy naturalne i elementy środowiska w 15 nadleśnictwach w Karpatach Wschodnich, w tym na strukturę gleby i tempo erozji oraz na reakcję hydrologiczną w skali stoku i zlewni. Główny nacisk położony został na oszacowanie gęstości i przestrzennego układu dróg leśnych i szlaków zrywkowych oraz intensywności ich wykorzystania, ponieważ z przeglądu literatury wynika (por. Affek, 2019), że zrywka jest tym elementem procesu pozyskiwania drewna, który w największym stopniu oddziałuje na glebę i reakcję hydrologiczną zlewni górskich. Do badań wykorzystano wysokorozdzielcze dane LiDAR i dane leśne. Uzyskane wyniki wskazują, że ok. 5% analizowanego obszaru ma naruszoną strukturę gleby na skutek stosowanej naziemnej zrywki, przeważająca część powierzchni analizowanych oddziałów leśnych może być zagrożona skutkami efektu brzegowego powodowanego przez drogi, a gęstość dróg leśnych, z uwzględnieniem szlaków zrywkowych, należy do najwyższych notowanych w literaturze.

Słowa kluczowe: drogi leśne, zrywka, LiDAR, erozja, efekt brzegowy, Karpaty Wschodnie

Andrzej Affek [a.affek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Maria Zachwatowicz [m.zachwatowicz@uw.edu.pl]

Cytowanie

APA: Affek, A., Gerlée, A., Sosnowska, A., & Zachwatowicz, M. (2019). Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat. Przegląd Geograficzny, 91(1), 83-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.4

MLA: Affek, Andrzej, et al. "Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 1, 2019, pp. 83-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.4

Chicago: Affek, Andrzej, Gerlée, Alina, Sosnowska, Agnieszka and Zachwatowicz, Maria. "Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat". Przegląd Geograficzny 91, no. 1 (2019): 83-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.4

Harvard: Affek, A., Gerlée, A., Sosnowska, A., & Zachwatowicz, M. 2019. "Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 1, pp. 83-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.4