Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2

Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 237-257 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4

Słowa kluczowe: sondaż przedwyborczy, prawybory, geografia wyborcza, kongruencja, reprezentatywność, dobór celowy, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS