Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 551-578 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Słowa kluczowe: bibliometria, Polska, analiza cytowań, Google Scholar, wyszukiwarki internetowe, czasopisma geograficzne, historia geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS