Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 579-583 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Słowa kluczowe: informacja przestrzenna, narzędzia, Observatoire des territoires

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS