Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1

Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 103-113 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5

Słowa kluczowe: teoria funkcjonowania geoekosystemu, obszary bezodpływowe, zlewnie zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, zlewnie zagłębień bezodpływowych chłonnych

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji