Maciej Major

Artykuły

Wielkość dostawy wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na jakość wód w zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w latach hydrologicznych 2016‑2020

Maciej Major, Maria Chudzińska, Mikołaj Majewski

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 4, s. 415-436 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.1

Więcej informacji

Streszczenie

Celem opracowania było przedstawienie wielkości i struktury wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych dostarczanych głównie z opadem do zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu oraz określenie ich wpływu na skład chemiczny wody na kolejnych etapach jej obiegu. Badania realizowano w latach hydrologicznych 2016‑2020 w ramach ogólnopolskiego programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) przy wykorzystaniu infrastruktury Stacji ZMŚP „Poznań-Morasko” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wymieniona jednostka jest pierwszą Stacją Bazową w programie ZMŚP w Polsce zlokalizowaną w granicach dużej aglomeracji miejskiej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w badanej zlewni występuje dodatni bilans jonów biogennych, dostarczanych w wyniku działalności człowieka (np. poprzez nawożenie) – NO3-, NH4+ i K+. Z kolei pozostałe składniki chemiczne (jony denudacyjne) występujące w wodach krążących w zlewni cechują się ujemnym bilansem.

Słowa kluczowe: monitoring, zlewnia Różanego Strumienia, dostawa zanieczyszczeń, skład chemiczny, bilans jonowy, jakość wód

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”
Maria Chudzińska [maria.chudzinska@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”
Mikołaj Majewski [mikolaj.majewski@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Cytowanie

APA: Major, M., Chudzińska, M., & Majewski, M. (2022). Wielkość dostawy wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na jakość wód w zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w latach hydrologicznych 2016‑2020. Przegląd Geograficzny, 94(4), 415-436. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.1
MLA: Major, Maciej, et al. "Wielkość dostawy wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na jakość wód w zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w latach hydrologicznych 2016‑2020". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, 2022, pp. 415-436. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.1
Chicago: Major, Maciej, Chudzińska, Maria, and Majewski, Mikołaj. "Wielkość dostawy wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na jakość wód w zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w latach hydrologicznych 2016‑2020". Przegląd Geograficzny 94, no. 4 (2022): 415-436. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.1
Harvard: Major, M., Chudzińska, M., & Majewski, M. 2022. "Wielkość dostawy wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na jakość wód w zurbanizowanej zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w latach hydrologicznych 2016‑2020". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, pp. 415-436. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.1

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych składników biogennych w śródpolnych oczkach w Polsce Północnej

Maciej Major, Łukasz Pietruszyński, Roman Cieśliński

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 1, s. 59-81 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.4

Więcej informacji

Streszczenie

Zagłębienia bezodpływowe są ważnym i stałym elementem krajobrazu młodoglacjalnego. Zajmują znaczny odsetek powierzchni. Niekiedy tego typu zagłębienia są wypełnione wodą i wtedy tworzą zbiorniki – oczka. Każde zagłębienie ma własną powierzchniową zlewnię bezodpływową. Ze względu na ograniczony obieg materii w tego typu zagłębieniach często dochodzi do nadmiernej akumulacji składników biogennych. Dlatego podstawowym celem prowadzonych badań było rozpoznanie źródeł pochodzenia biogenów takich jak azotany, jony amonowe i fosforany oraz określenie ich zakresu zmienności w małych śródpolnych oczkach zlokalizowanych w zlewniach dwóch rzek Polski Północnej – Parsęty i Borucinki.

Słowa kluczowe: Polska Północna, biogeny, oczka, skład chemiczny

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”
Łukasz Pietruszyński [pietruszynski@gmail.com], Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
Roman Cieśliński [georc@univ.gda.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Cytowanie

APA: Major, M., Pietruszyński, ., & Cieśliński, R. (2021). Zróżnicowanie przestrzenne wybranych składników biogennych w śródpolnych oczkach w Polsce Północnej. Przegląd Geograficzny, 93(1), 59-81. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.4
MLA: Major, Maciej, et al. "Zróżnicowanie przestrzenne wybranych składników biogennych w śródpolnych oczkach w Polsce Północnej". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 1, 2021, pp. 59-81. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.4
Chicago: Major, Maciej, Pietruszyński, Łukasz, and Cieśliński, Roman. "Zróżnicowanie przestrzenne wybranych składników biogennych w śródpolnych oczkach w Polsce Północnej". Przegląd Geograficzny 93, no. 1 (2021): 59-81. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.4
Harvard: Major, M., Pietruszyński, ., & Cieśliński, R. 2021. "Zróżnicowanie przestrzenne wybranych składników biogennych w śródpolnych oczkach w Polsce Północnej". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 1, pp. 59-81. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.4

Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 105-121 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zasilanie roztopowe, fale wezbraniowe, pokrywa śnieżna, dorzecze Warty, Nizina Wielkopolska

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Cytowanie

APA: Major, M. (2012). Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych. Przegląd Geograficzny, 84(1), 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
MLA: Major, Maciej. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
Chicago: Major, Maciej. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
Harvard: Major, M. 2012. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 103-113 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: teoria funkcjonowania geoekosystemu, obszary bezodpływowe, zlewnie zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, zlewnie zagłębień bezodpływowych chłonnych

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Cytowanie

APA: Major, M. (2010). Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych. Przegląd Geograficzny, 82(1), 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
MLA: Major, Maciej. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
Chicago: Major, Maciej. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
Harvard: Major, M. 2010. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5