Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1

Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 105-121 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Słowa kluczowe: zasilanie roztopowe, fale wezbraniowe, pokrywa śnieżna, dorzecze Warty, Nizina Wielkopolska

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji