Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 4

O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 4, s. 543-556 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6

Słowa kluczowe: kartografia atlasowa, atlasy narodowe, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS