Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)

Katarzyna Szyga-Pluta, Marek Półrolniczak

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 423-435 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6

Słowa kluczowe: bioklimat, ciśnienie atmosferyczne, cyrkulacja atmosferyczna Grosswetterlagen, Poznań