Katarzyna Szyga-Pluta

Artykuły

Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014

Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 3, s. 495-516 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.5

Więcej informacji

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka warunków pluwialnych w województwie wielkopolskim na przełomie XX i XXI w. Praca obejmuje analizę przebiegu wieloletniego, rocznego i sezonowego opadów atmosferycznych oraz ich rozkład przestrzenny i zmienność liczby dni z opadem o określonej intensywności. Podstawą analizy są dobowe sumy opadów atmosferycznych z okresu 1981–2014 z 5 stacji synoptycznych, 9 stacji klimatologicznych i 78 posterunków opadowych zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Dane pozyskano z IMGW-PIB. Średnia suma roczna w Wielkopolsce w badanym okresie wynosiła 548 mm. Amplituda wahań przekraczała 500 mm. Rozkład opadów w Wielkopolsce charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Największa średnia suma opadów atmosferycznych oraz największa liczba dni z opadem występowała w północno-zachodniej, północnej oraz południowej części województwa. Obszarem o najniższych opadach był rejon Równiny Wrzesińskiej oraz wschodnia część Wielkopolski. Najbardziej intensywne opady najrzadziej występowały w środkowej części badanego obszaru. Najbardziej zróżnicowanym rozkładem charakteryzują się opady o najmniejszej intensywności.

Słowa kluczowe: opady atmosferyczne, liczba dni z opadami, Wielkopolska

Cytowanie

APA: Szyga-Pluta, K. (2018). Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014. Przegląd Geograficzny, 90(3), 495-516. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.5
MLA: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 3, 2018, pp. 495-516. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.5
Chicago: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014". Przegląd Geograficzny 90, no. 3 (2018): 495-516. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.5
Harvard: Szyga-Pluta, K. 2018. "Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 3, pp. 495-516. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.5

Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010

Arkadiusz Marek Tomczyk, Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 75-86 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Więcej informacji

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było określenie wieloletniej i przestrzennej zmienności dat rozpoczęcia i zakończenia okresu wegetacyjnego oraz jego długości w Polsce. Wykorzystano dane dotyczące średniej miesięcznej temperatury powietrza dla lat 1971-2010, które pozyskano ze zbiorów IMGW-PIB. Okres wegetacyjny zdefiniowano jako okres ze średnią dobową temperaturą powietrza 5°C. Do wyznaczenia terminów rozpoczęcia i zakończenia powyższego okresu wykorzystano wzory matematyczne zaproponowane przez R. Gumińskiego (1948). Stwierdzono coraz wcześniejsze występowanie pierwszego dnia okresu wegetacyjnego oraz coraz późniejsze – ostatniego dnia tego okresu. Największe zmiany daty rozpoczęcia wystąpiły w Łebie (4,7 dni/10 lat) oraz Suwałkach (4 dni/10 lat). Na 5 z 15 stacjach zmiany były istotne statystycznie. Największe opóźnienie daty zakończenia okresu wegetacyjnego miało miejsce w Łebie (3,8 dni/10 lat) oraz Rzeszowie (3,6 dni/10 lat). W 8 z 15 stacji powyższe zmiany były istotne statystycznie. Średnia długość okresu wegetacyjnego wahała się od 200 dni w Suwałkach do 237 dni we Wrocławiu. Na 11 stacjach odnotowano istotny statystycznie wzrost długości okresu wegetacyjnego (od 3,9 do 8,5 dni). Powyższe wydłużenie spowodowane było w większym stopniu zmianą daty końca niż daty początku okresu wegetacyjnego.

Słowa kluczowe: początek okresu wegetacyjnego, koniec okresu wegetacyjnego, długość okresu wegetacyjnego, metoda Gumińskiego, Polska

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. (2016). Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010. Przegląd Geograficzny, 88(1), 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
MLA: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
Chicago: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
Harvard: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. 2016. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)

Katarzyna Szyga-Pluta, Marek Półrolniczak

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 423-435 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, ciśnienie atmosferyczne, cyrkulacja atmosferyczna Grosswetterlagen, Poznań

Cytowanie

APA: Szyga-Pluta, K., & Półrolniczak, M. (2012). Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen). Przegląd Geograficzny, 84(3), 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
MLA: Szyga-Pluta, Katarzyna, and Półrolniczak, Marek. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
Chicago: Szyga-Pluta, Katarzyna, and Półrolniczak, Marek. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
Harvard: Szyga-Pluta, K., & Półrolniczak, M. 2012. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6

Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008

Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 109-119 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: termiczne pory roku, średnia dobowa temperatura powietrza, Poznań

Cytowanie

APA: Szyga-Pluta, K. (2011). Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008. Przegląd Geograficzny, 83(1), 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
MLA: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
Chicago: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
Harvard: Szyga-Pluta, K. 2011. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6