Arkadiusz Marek Tomczyk

Artykuły

Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010

Arkadiusz Marek Tomczyk, Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 75-86 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Więcej informacji

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było określenie wieloletniej i przestrzennej zmienności dat rozpoczęcia i zakończenia okresu wegetacyjnego oraz jego długości w Polsce. Wykorzystano dane dotyczące średniej miesięcznej temperatury powietrza dla lat 1971-2010, które pozyskano ze zbiorów IMGW-PIB. Okres wegetacyjny zdefiniowano jako okres ze średnią dobową temperaturą powietrza 5°C. Do wyznaczenia terminów rozpoczęcia i zakończenia powyższego okresu wykorzystano wzory matematyczne zaproponowane przez R. Gumińskiego (1948). Stwierdzono coraz wcześniejsze występowanie pierwszego dnia okresu wegetacyjnego oraz coraz późniejsze – ostatniego dnia tego okresu. Największe zmiany daty rozpoczęcia wystąpiły w Łebie (4,7 dni/10 lat) oraz Suwałkach (4 dni/10 lat). Na 5 z 15 stacjach zmiany były istotne statystycznie. Największe opóźnienie daty zakończenia okresu wegetacyjnego miało miejsce w Łebie (3,8 dni/10 lat) oraz Rzeszowie (3,6 dni/10 lat). W 8 z 15 stacji powyższe zmiany były istotne statystycznie. Średnia długość okresu wegetacyjnego wahała się od 200 dni w Suwałkach do 237 dni we Wrocławiu. Na 11 stacjach odnotowano istotny statystycznie wzrost długości okresu wegetacyjnego (od 3,9 do 8,5 dni). Powyższe wydłużenie spowodowane było w większym stopniu zmianą daty końca niż daty początku okresu wegetacyjnego.

Słowa kluczowe: początek okresu wegetacyjnego, koniec okresu wegetacyjnego, długość okresu wegetacyjnego, metoda Gumińskiego, Polska

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. (2016). Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010. Przegląd Geograficzny, 88(1), 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
MLA: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
Chicago: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4
Harvard: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. 2016. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy

Arkadiusz Marek Tomczyk, Ewa Bednorz

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 3, s. 365-380 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.4

Więcej informacji

Streszczenie

Celem pracy jest określenie sytuacji synoptycznych powodujących intensywne opady śniegu w wybranych regionach Europy. W analizie uwzględniono trzy stacje reprezentujące regiony o różnych warunkach klimatycznych zim. Warunki synoptyczne scharakteryzowano na podstawie ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza, wysokości powierzchni izobarycznej 500 hPa oraz temperatury powietrza na poziomie izobarycznym 850 hPa. Typową sytuacją powodującąintensywne opady śniegu w analizowanych regionach są ujemne anomalie zarówno ciśnienia, jak i powierzchni izobarycznej 500 hPa, co wskazuje na obecność układów niskiego ciśnienia.

Słowa kluczowe: Europa, pokrywa śnieżna, cyrkulacja, warunki synoptyczne

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Tomczyk, A., & Bednorz, E. (2014). Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy. Przegląd Geograficzny, 86(3), 365-380. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.4
MLA: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Bednorz, Ewa. "Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 3, 2014, pp. 365-380. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.4
Chicago: Tomczyk, Arkadiusz Marek, and Bednorz, Ewa. "Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy". Przegląd Geograficzny 86, no. 3 (2014): 365-380. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.4
Harvard: Tomczyk, A., & Bednorz, E. 2014. "Synoptyczne uwarunkowania intensywnych opadów śniegu w wybranych regionach Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 3, pp. 365-380. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.4

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu

Arkadiusz Marek Tomczyk

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, s. 41-52 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: fale upałów, cyrkulacja atmosferyczna, sytuacja synoptyczna, Poznań

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Tomczyk, A. (2014). Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu. Przegląd Geograficzny, 86(1), 41-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3
MLA: Tomczyk, Arkadiusz Marek. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 1, 2014, pp. 41-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3
Chicago: Tomczyk, Arkadiusz Marek. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu". Przegląd Geograficzny 86, no. 1 (2014): 41-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3
Harvard: Tomczyk, A. 2014. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 1, pp. 41-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3