Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1

Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010

Arkadiusz Marek Tomczyk, Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 75-86 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Celem niniejszej pracy było określenie wieloletniej i przestrzennej zmienności dat rozpoczęcia i zakończenia okresu wegetacyjnego oraz jego długości w Polsce. Wykorzystano dane dotyczące średniej miesięcznej temperatury powietrza dla lat 1971-2010, które pozyskano ze zbiorów IMGW-PIB. Okres wegetacyjny zdefiniowano jako okres ze średnią dobową temperaturą powietrza 5°C. Do wyznaczenia terminów rozpoczęcia i zakończenia powyższego okresu wykorzystano wzory matematyczne zaproponowane przez R. Gumińskiego (1948). Stwierdzono coraz wcześniejsze występowanie pierwszego dnia okresu wegetacyjnego oraz coraz późniejsze – ostatniego dnia tego okresu. Największe zmiany daty rozpoczęcia wystąpiły w Łebie (4,7 dni/10 lat) oraz Suwałkach (4 dni/10 lat). Na 5 z 15 stacjach zmiany były istotne statystycznie. Największe opóźnienie daty zakończenia okresu wegetacyjnego miało miejsce w Łebie (3,8 dni/10 lat) oraz Rzeszowie (3,6 dni/10 lat). W 8 z 15 stacji powyższe zmiany były istotne statystycznie. Średnia długość okresu wegetacyjnego wahała się od 200 dni w Suwałkach do 237 dni we Wrocławiu. Na 11 stacjach odnotowano istotny statystycznie wzrost długości okresu wegetacyjnego (od 3,9 do 8,5 dni). Powyższe wydłużenie spowodowane było w większym stopniu zmianą daty końca niż daty początku okresu wegetacyjnego.

Słowa kluczowe: początek okresu wegetacyjnego, koniec okresu wegetacyjnego, długość okresu wegetacyjnego, metoda Gumińskiego, Polska

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. (2016). Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010. Przegląd Geograficzny, 88(1), 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

MLA: Tomczyk, Arkadiusz Marek and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Chicago: Tomczyk, Arkadiusz Marek and Szyga-Pluta, Katarzyna. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4

Harvard: Tomczyk, A., & Szyga-Pluta, K. 2016. "Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 75-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.4