Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4

Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 483-507 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1

Słowa kluczowe: miasta, konurbacje, struktura funkcjonalna miast, konurbacja katowicka, Katowice

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Agnieszka Sobala-Gwosdz [asobala-gwosdz@irmir.pl], Instytut Rozwoju Miast i Regionów