Agnieszka Sobala-Gwosdz

Artykuły

Cyfrowi przedsiębiorcy przemysłu 4.0 w przestrzeni Polski

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Katarzyna Hetmańczyk

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 3, s. 327-349 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.3

Więcej informacji

Streszczenie

Celem pracy jest poznanie przestrzennego zróżnicowania lokalizacji firm oferujących usługi i produkty zaliczane do heterogenicznej grupy technologii przemysłu 4.0 oraz określenie potencjału poszczególnych obszarów w zakresie możliwości wytworzenia przyszłych skupień tej działalności w Polsce. Identyfikacji skupień dokonano na podstawie wieloetapowej procedury, wykorzystując rozproszone zbiory danych, w oparciu o przeważające kody klasyfikacji działalności gospodarczych i iloraz lokalizacji. Stwierdzono, że cyfrowi przedsiębiorcy wykazują się silną koncentracją w niewielkiej liczbie miast i powiatów, a przede wszystkim w miastach rdzeniowych największych polskich metropolii. Dotyczy to zwłaszcza usług związanych z oprogramowaniem oraz inżynieryjnych a ponadto firm dystrybuujących specjalistyczne maszyny i urządzenia. Największe perspektywy na rozwój w obszarach pozametropolitalnych wykazują podmioty powiązane z produkcją maszyn oraz zajmujące się ich instalowaniem i integracją. Heterogeniczność technologii przemysłu 4.0 sprawia, że miasta i regiony, w oparciu o dobrze rozpoznany własny potencjał mogą eksplorować różne ścieżki rozwoju lokalnego powiązane z tymi technologiami.

Słowa kluczowe: przemysł 4.0, geografia innowacji, sektory zaawansowanej technologii, koncentracja przestrzenna, Polska

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Agnieszka Sobala-Gwosdz [asobala-gwosdz@irmir.pl], Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Katarzyna Hetmańczyk [katarzyna.hetmanczyk@student.uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Cytowanie

APA: Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A., & Hetmańczyk, K. (2022). Cyfrowi przedsiębiorcy przemysłu 4.0 w przestrzeni Polski. Przegląd Geograficzny, 94(3), 327-349. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.3
MLA: Gwosdz, Krzysztof, et al. "Cyfrowi przedsiębiorcy przemysłu 4.0 w przestrzeni Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 3, 2022, pp. 327-349. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.3
Chicago: Gwosdz, Krzysztof, Sobala-Gwosdz, Agnieszka, and Hetmańczyk, Katarzyna. "Cyfrowi przedsiębiorcy przemysłu 4.0 w przestrzeni Polski". Przegląd Geograficzny 94, no. 3 (2022): 327-349. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.3
Harvard: Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A., & Hetmańczyk, K. 2022. "Cyfrowi przedsiębiorcy przemysłu 4.0 w przestrzeni Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 3, pp. 327-349. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.3.3

Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 483-507 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, konurbacje, struktura funkcjonalna miast, konurbacja katowicka, Katowice

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Agnieszka Sobala-Gwosdz [asobala-gwosdz@irmir.pl], Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Cytowanie

APA: Gwosdz, K., & Sobala-Gwosdz, A. (2012). Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji. Przegląd Geograficzny, 84(4), 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
MLA: Gwosdz, Krzysztof, and Sobala-Gwosdz, Agnieszka. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
Chicago: Gwosdz, Krzysztof, and Sobala-Gwosdz, Agnieszka. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
Harvard: Gwosdz, K., & Sobala-Gwosdz, A. 2012. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1