Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 71-93 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4

Słowa kluczowe: sezon hydrologiczny, środkowa Polska, grupowanie hierarchiczne