Paweł Jokiel

Artykuły

Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, s. 29-44 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2

Więcej informacji

Streszczenie Opracowanie zawiera analizę sezonowości odpływu w 12 zlewniach karpackich. Do badań wykorzystano szeregi dobowych przepływów z lat 1951-2010. Dla badanych przekrojów wodowskazowych obliczono: indeks sezonowości odpływu (IS), wskaźniki: pory koncentracji odpływu (WPK) i koncentracji odpływu (GMO) oraz terminu połowy odpływu (TPO), a także współczynniki ich zmienności wieloletniej i korelacji wzajemnej. Analiza pozwoliła wykryć szereg prawidłowości w ich rozkładzie przestrzennym i dynamice wieloletniej oraz zidentyfikować powiązania między nimi. Z przeprowadzonych badań wynika również, że w polskiej części Karpat nie nastąpiła trwała zmiana sezonowej struktury odpływu rocznego. Dostrzeżone trendy są nieistotne, a obserwowana w wieloleciu zmienność sezonowości ma charakter losowych fluktuacji.

Słowa kluczowe: sezonowość, odpływ rzeczny, Karpaty

Cytowanie

APA: Jokiel, P., & Tomalski, P. (2017). Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich. Przegląd Geograficzny, 89(1), 29-44. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2
MLA: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 1, 2017, pp. 29-44. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2
Chicago: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich". Przegląd Geograficzny 89, no. 1 (2017): 29-44. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2
Harvard: Jokiel, P., & Tomalski, P. 2017. "Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 1, pp. 29-44. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2

Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu

Paweł Jokiel

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 53-74 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.3

Więcej informacji

Streszczenie Opracowanie zawiera analizę i ocenę krzywych sumowych i zmienności terminów połowy odpływu (TPOj) wykonaną dla 14 zlewni z obszaru środkowej Polski. Biorąc pod uwagę ustroje wybranych rzek, ich przepływy charakterystyczne, jak też fizycznogeograficzne uwarunkowania odpływu, wybrana grupa zlewni nadaje się do zbadania rodzaju oraz oceny ilości i jakości informacji hydrologicznej zawartej w analizowanych charakterystykach. Do badań wykorzystano serie codziennych przepływów rzek pochodzące z drugiej połowy XX wieku. Obliczono przeciętne, względne krzywe sumowe odpływu dla poszczególnych zlewni oraz krzywą sumową o charakterze krzywej regionalnej. Uchwycono związek między kształtem i liczbą punktów przegięcia krzywej a ustrojem rzeki. Terminy połowy odpływu dla poszczególnych zlewni i lat uzyskano metodą zaproponowaną w pracy A. Bartnika i P. Jokiela (2005). Zbadano rozkłady TPOj , wartości średnie, zmienność wieloletnią i zróżnicowanie przestrzenne. Dokonano analizy ekstremów posługując się odpowiednio dobranymi kwantylami rozkładu. Stwierdzono kilka prawidłowości w zróżnicowaniu przestrzennym TPOj oraz jego zmienności wieloletniej. Udokumentowano fakt, że w świetle stosowanej miary, w drugiej połowie XX w. sezonowa struktura odpływu rzecznego cechowała się pogodowo uwarunkowanymi fluktuacjami, bez trwałej tendencji wieloletniej. W świetle przeprowadzonych analiz, termin połowy odpływu może być prostą miarą, szybko wskazującą na klimatycznie lub antropogenicznie uwarunkowane zmiany sezonowej struktury odpływu.

Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, krzywa sumowa, termin połowy odpływu, środkowa Polska

Cytowanie

APA: Jokiel, P. (2016). Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu. Przegląd Geograficzny, 88(1), 53-74. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.3
MLA: Jokiel, Paweł. "Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 53-74. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.3
Chicago: Jokiel, Paweł. "Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 53-74. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.3
Harvard: Jokiel, P. 2016. "Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 53-74. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.3

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 71-93 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: sezon hydrologiczny, środkowa Polska, grupowanie hierarchiczne

Cytowanie

APA: Jokiel, P., & Tomalski, P. (2015). Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski. Przegląd Geograficzny, 87(1), 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
MLA: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
Chicago: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
Harvard: Jokiel, P., & Tomalski, P. 2015. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4