Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 3

Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 3, s. 559-563 | Full text

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, sezonowe przemarzanie gruntu, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland