Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1

Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty)

Adam Łajczak

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 5-30 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1

Słowa kluczowe: pasterstwo, gospodarka leśna, Babia Góra, Karpaty

Adam Łajczak [alajczak@o2.pl (corresponding author)], Institute of Geography Pedagogical University of Kraków Podchorążych 2, 30-084 Kraków: Poland