Adam Łajczak

Artykuły

Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty)

Adam Łajczak

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, s. 111-132 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6

Więcej informacji

Streszczenie Zanalizowano głębokość i zasięg krążenia wód podziemnych w wyróżnionych typach utworów wodonośnych na obszarze monoklinalnego grzbietu Babiej Góry, najwyższego w Beskidach Zachodnich. Najgłębsze krążenie wód obejmujące najdłuższe odcinki stoków zachodzi w rozległych osuwiskach na podłożu piaskowców magurskich w górnej części masywu. W kategoryzacji wypływów zastosowano następujące klasyfikacje źródeł: położenie geomorfologiczne (kierunek napływu wód podziemnych i sposób ich krążenia), rodzaj utworów wodonośnych, rozmieszczenie w skali lokalnej nawiązujące do form osuwiskowych. Na obszarze polskiej części Babiej Góry dominują liczebnie źródła stokowe, wypływające w większości z grubych pokryw koluwiów i w lejach źródłowych.

Słowa kluczowe: źródła, flisz, osuwiska, Babia Góra, Karpaty

Adam Łajczak [alajczak@o2.pl], Institute of Geography Pedagogical University of Krakow Podchorążych 2, 30-084 Krakow: Poland

Cytowanie

APA: Łajczak, A. (2017). Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty). Przegląd Geograficzny, 89(1), 111-132. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6
MLA: Łajczak, Adam. "Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 1, 2017, pp. 111-132. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6
Chicago: Łajczak, Adam. "Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny 89, no. 1 (2017): 111-132. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6
Harvard: Łajczak, A. 2017. "Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 1, pp. 111-132. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6

Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty)

Adam Łajczak

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 5-30 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: pasterstwo, gospodarka leśna, Babia Góra, Karpaty

Adam Łajczak [alajczak@o2.pl], Institute of Geography Pedagogical University of Krakow Podchorążych 2, 30-084 Krakow: Poland

Cytowanie

APA: Łajczak, A. (2016). Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty). Przegląd Geograficzny, 88(1), 5-30. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1
MLA: Łajczak, Adam. "Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 5-30. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1
Chicago: Łajczak, Adam. "Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 5-30. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1
Harvard: Łajczak, A. 2016. "Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty)". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 5-30. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.1