Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1

Od redaktora

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1, s. 5-6 | Full text

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland