Zbigniew Taylor

Artykuły

Od redaktora

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 525-529 | Pełny tekst

Więcej informacji

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z. (2018). Od redaktora. Przegląd Geograficzny, 90(4), 525-529. https://doi.org/
MLA: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 525-529. https://doi.org/
Chicago: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 525-529. https://doi.org/
Harvard: Taylor, Z. 2018. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 525-529. https://doi.org/

Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 531-555 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1

Więcej informacji

Streszczenie Artykuł porządkuje i systematyzuje niektóre aspekty współdziałania transportu i turystyki. Po pierwsze, omawia i komentuje pięć ról jakie odgrywa transport we współczesnej turystyce według D. Halla (2008), tj.: (1) łączenie obszaru źródłowego z miejscem docelowym; (2) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie obszaru/regionu/kraju destynacji; (3) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie atrakcji turystycznej; (4) umożliwienie doświadczenia turystycznego dzięki podróży wzdłuż szlaku rekreacyjnego oraz (5) oddziaływanie jako centrum zainteresowania rekreacyjnego lub historycznego. W dalszej części artykuł przedstawia sposoby transportu w turystyce i rekreacji w podziale na transport lotniczy, wodny i lądowy. Każdy z wspomnianych sposobów odznacza się swoistą specyfiką, ma różne uwarunkowania, zalety i niedogodności, pełni różnorodne funkcje i cele, jest skierowany do różnych grup turystów. Światowe prawidłowości obserwowane w turystyce i rekreacji nie zawsze są zgodne z sytuacją w Polsce.

Słowa kluczowe: środki i sposoby transportu, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, turystyka indywidualna

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z. (2018). Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji. Przegląd Geograficzny, 90(4), 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
MLA: Taylor, Zbigniew. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
Chicago: Taylor, Zbigniew. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
Harvard: Taylor, Z. 2018. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1

Od redaktora

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1, s. 5-6 | Pełny tekst

Więcej informacji

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z. (2018). Od redaktora. Przegląd Geograficzny, 90(1), 5-6. https://doi.org/
MLA: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 1, 2018, pp. 5-6. https://doi.org/
Chicago: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny 90, no. 1 (2018): 5-6. https://doi.org/
Harvard: Taylor, Z. 2018. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 1, pp. 5-6. https://doi.org/

Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 2, s. 233-267 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: prywatyzacja, deregulacja, przewoźnicy drogowi, PKS, CSAD, SAD, NAD, Volan, Grupa Wyszehradzka, geografia przedsiębiorstw

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2017). Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II. Przegląd Geograficzny, 89(2), 233-267. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 2, 2017, pp. 233-267. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II". Przegląd Geograficzny 89, no. 2 (2017): 233-267. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2017. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 2, pp. 233-267. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.3

Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 4, s. 441-467 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.2

Więcej informacji

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 25-letnich przekształceń organizacyjno-własnościowych narodowych przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce (PKS), w Czechach i na Słowacji (ČSAD) oraz na Węgrzech (Volán). Artykuł składa się z dwóch części. W części I, w niniejszym zeszycie, opisuje się genezę i rozwój narodowych przewoźników drogowych, ramy prawne i warunki ich prywatyzacji, a także charakterystykę transformacji samochodowych przedsiębiorstw towarowych. Część II, która ukaże się w zeszycie 2/2017 Przeglądu Geograficznego, koncentruje się na przekształceniach przedsiębiorstw transportu autobusowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Słowa kluczowe: prywatyzacja, deregulacja, przewoźnicy drogowi, PKS, CSAD, SAD, NAD, Volan, Grupa Wyszehradzka, geografia przedsiębiorstw

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2016). Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I. Przegląd Geograficzny, 88(4), 441-467. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.2
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, 2016, pp. 441-467. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.2
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I". Przegląd Geograficzny 88, no. 4 (2016): 441-467. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.2
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2016. "Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, pp. 441-467. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.2

Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 207-221 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: przewoźnicy drogowi, statki wycieczkowe, promy, koleje, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2016). Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. Przegląd Geograficzny, 88(2), 207-221. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, 2016, pp. 207-221. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce". Przegląd Geograficzny 88, no. 2 (2016): 207-221. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2016. "Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, pp. 207-221. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4

Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 569-588 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: przewoźnicy czarterowi, przewoźnicy niskokosztowi, deregulacja, liberalizacja, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2015). Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II. Przegląd Geograficzny, 87(4), 569-588. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, 2015, pp. 569-588. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II". Przegląd Geograficzny 87, no. 4 (2015): 569-588. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2015. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, pp. 569-588. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1

Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 255-278 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: porty lotnicze, regularne linie lotnicze, przewoźnicy niskokosztowi, przewoźnicy czarterowi, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2015). Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I. Przegląd Geograficzny, 87(2), 255-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, 2015, pp. 255-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I". Przegląd Geograficzny 87, no. 2 (2015): 255-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2015. "Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, pp. 255-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3

Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 471-497 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: biura turystyczne, touroperatorzy, obroty, lokalizacja, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2014). Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(4), 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2014. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2

Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 141-170 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, geografia przedsiębiorstw, funkcje kontrolne, siedziby zarządów, wielkie miasta, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2014). Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. Przegląd Geograficzny, 86(2), 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2014. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 515-547 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska, Czechy, Słowacja

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2013). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. Przegląd Geograficzny, 85(4), 515-547. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 515-547. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II". Przegląd Geograficzny 85, no. 4 (2013): 515-547. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2013. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 515-547. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 151-172 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja transportu, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2013). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. Przegląd Geograficzny, 85(2), 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2013. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II

Zbigniew Taylor, Iwona Józefowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 529-558 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, ruchliwość codzienna ludności, dostępność przestrzenna, miasta, Bydgoszcz

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Józefowicz, I. (2012). Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. Przegląd Geograficzny, 84(4), 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
Harvard: Taylor, Z., & Józefowicz, I. 2012. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I

Zbigniew Taylor, Iwona Józefowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 261-278 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: codzienna ruchliwość, osoby niepełnosprawne, dostepność przestrzenna, przemieszczenia wewnątrzmiejskie, miejsca zatrudnienia, miejsca opieki lekarskiej, miejsca rekreacji i wypoczynku

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Józefowicz, I. (2012). Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I. Przegląd Geograficzny, 84(2), 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
MLA: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
Harvard: Taylor, Z., & Józefowicz, I. 2012. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, s. 205-231 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transformacja systemowa, zmiany organizacyjne, transport kolejowy, przewoźnicy, deregulacja, prywatyzacja, komercjalizacja, geografia przedsiębiorstw

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, 83(2), 205-231. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, 2011, pp. 205-231. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II". Przegląd Geograficzny 83, no. 2 (2011): 205-231. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2011. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, pp. 205-231. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, s. 549-571 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transformacja systemowa, przekształcenia własnościowe, zmiany organizacyjne, transport kolejowy, przewoźnicy, deregulacja, prywatyzacja, komercjalizacja, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, 2010, pp. 549-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I". Przegląd Geograficzny 82, no. 4 (2010): 549-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2010. "Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 549-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.4

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 191-220 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transformacja systemowa, żegluga śródlądowa, Odratrans, żegluga przybrzeżna, prywatyzacja, komunalizacja, geografia przedsiębiorstw, przekształcenia organizacyjne, przekształcenia własnościowe, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2010). Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.. Przegląd Geograficzny, 82(2), 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2010. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 205-236 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: okres transformacji, transport miejski, formy własności, prywatyzacja, kapitał zagraniczny, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2009). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II. Przegląd Geograficzny, 81(2), 205-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, 2009, pp. 205-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II". Przegląd Geograficzny 81, no. 2 (2009): 205-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2009. "Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, pp. 205-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3