Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4

Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 643-647 | Full text

Słowa kluczowe: geografia, konferencje, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Rok Polskiej Geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS