Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 559-576 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Słowa kluczowe: gminy, klasyfikacja gmin, funkcje gmin, województwo mazowieckie

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS